Köp direkt online eller designa ditt gym tillsammans med en säljare.
education coacihing training armyou olympic lifting sport center.png
Raise the Bar

Eleiko Utbildning

Grundat i vetenskapen, bevisat i praktiken.

We uniquely blend our free weight equipment with powerful education to deliver strength programs that get results — for you, your clients and your facility.

— Erik BlombergEleiko CEO
education angelica.jpeg

Eleiko Learning System

“Eleiko Learning System” är vårt unika utbildningssystem där vi kombinerar inlärning och instruktioner för att leverera en engagerande och lärorik upplevelse inom tyngdlyftning, styrkelyft och funktionell styrketräning.

Med en kompetensbaserad läroplan ser vi till att deltagarna kan implementera sina färdigheter och kunskaper direkt efter avslutad kurs och därmed kunna hjälpa sina kunder att utvecklas och nå sina mål.

Eleiko Strength Coach- Karim_ 2017-08108.jpg
education coaching training amyou olympic lifting sport center benchpress.png

Grundat i vetenskap

Vårt utbildningssystem är baserat på vetenskap inom coaching, prestation och programmering.

“Eleiko Coaching System” skapar tillit mellan tränare och deltagare och bidrar med verktyg för att höja prestationen och skapa motivation att bibehålla den.

“Eleiko Performance System” visar att prestation kommer från kombinationen av mental och fysisk träning.

“Eleiko Programming System” kombinerat med effektiv coaching ökar deltagarnas prestation och uthållighet.

Resurser utbildning

Styrkeutrustning

This site uses cookies to improve your experience. By clicking, you agree to our Privacy Policy.