india-grandma.jpg
Raise The Bar

En Starkare Värld

Vi vill bidra till en starkare värld. Detta gör vi genom ett minskat miljöavtryck och genom att hjälpa människor att bli starkare.

Eleiko_EWC_23_FINAL_SELECTS-8 (1).jpg

Vad innebär hållbarhet för oss på Eleiko?

Hållbarhet innebär att agera så att nuvarande generationers behov tillgodoses utan att man kompromissar med framtida generationers behov. Vi anser att detta omfattar att balansera ekonomisk tillväxt, respekt för miljön och socialt ansvarstagande. Ett hållbart företag tar ansvar för sin påverkan och är transparent kring hur verksamheten drivs och agerar för att minska negativ påverkan. En hållbar produkt är en produkt som är utformad för högsta prestanda, lång livslängd och cirkuläritet så att den kan gå i arv till kommande generationer.

Eleiko_Heritage_Collection_Sayre_Park_08152022_-19.jpg

Att Bygga En Starkare Värld

Vi på Eleiko engagerar oss i att bygga en starkare värld genom initiativ som minskar negativ påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vår hållbarhetspolicy handlar om att skapa nytta tillsammans, främja en hållbar framtid och ha en positiv inverkan på alla som är involverade dvs. leverantörer, medarbetare, kunder och slutanvändare. Med ambitionen att ta täten för hållbarhet inom vår bransch tar vi ansvar för vår miljöpåverkan och vårt koldioxidavtryck och bidrar aktivt till att förverkliga det generationsmål den svenska riksdagen har fastställt för att överlämna en hälsosammare miljö till nästa generation.

Eleiko_Heritage_Collection_Sayre_Park_08152022_-8.jpg

Våra Prioriteringar

Vi tror att en hållbar framtid bygger på starka individer och vi är engagerade i att göra världen bättre för kommande generationer. Vi gör detta genom att tillverka hållbara produkter och arbeta mot mål som stämmer överens med vår mission om att bygga en starkare värld.

Vår strategi syftar till att stödja följande mål som anges i FN:s mål för hållbar utveckling:

Mål 3.4

Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Mål 12.2

Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Mål 13.2

Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering.

WPPO Para Powerlifting_BOZOROV Akhror_2016_sv (1).jpg

Hållbarhetsstrategi

Genom att analysera företagets risker och möjligheter och berörda parters intressen har Eleiko identifierat sju väsentliga områden:

 • Produktinnovation, kvalitet och säkerhet
 • Tillbörlig aktsamhet i värdekedjan
 • Cirkulär ekonomi
 • Klimatpåverkan
 • Mänskliga rättigheter och antikorruption
 • Samhällsengagemang
 • Arbetsmiljö

De väsentliga frågorna behandlas i vår hållbarhetsstrategi:

Developing The Future Of Strength

Utveckla produkter som är hållbart designade för bästa prestanda och hållbarhet.

Raising The Bar

Minska utsläpp av växthusgaser.

Community Engagement

Säkra och upprätthålla ett starkt samhälle.

A Culture Of Kindness

Förbli en attraktiv arbetsgivare med säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Eleiko_EWC_23_FINAL_SELECTS-12.jpg
We support Un Global Compact 2020.jpg

Engagerade i UN Global Compact

Eleiko ingår i FN:s initiativ UN Global Compact – en ledarskapsplattform för utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder, vilket är grundläggande för vår vision om att bygga en starkare värld.

UN Global Compact innefattar en uppmaning till företag att anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption samt att vidta åtgärder som stöder de mål och frågor som ingår i FN:s hållbarhetsmål. UN Global Compact bildades 2000 och är det största globala hållbarhetsinititativet för företag med mer än 10 000 företag i över 160 länder.

highres_green-cable_close_1.png
lowres_EOTM-nov-2023_4.png

Utveckla Framtidens Styrka

Vårt mål är att erbjuda säkra, hållbara och högpresterande produkter som är skräddarsydda efter användarens behov. Vi uppnår detta genom att noggrant hantera både material och design för att minska miljöpåverkan från våra produkter. Designfasen spelar en viktig roll för att bestämma en produkts koldioxidavtryck vilket gör det till ett viktigt skede för att göra positiva förändringar. Vi prioriterar att skapa produkter som bibehåller kvaliteten under många år med hänsyn till hur de åldras samtidigt som vi bevarar deras utseende och prestanda på lång sikt.

Vi baserar våra produkter på en enkel och bestående designstil där varje element tjänar ett specifikt syfte och vi förbättrar hållbarheten genom att designa produkter för enkel demontering och byte av utslitna delar. Eleiko Prestera Strength System exemplifierar denna strategi, eftersom vi har eliminerat allt onödigt som inte bidrar till funktionalitet, kvalitet eller användarvänlighet. Vi prioriterar att ta bort snarare än att lägga till, med fokus på att reducera till de mest väsentliga komponenterna.

Relaterade Stories

Swedish Championships_Eleiko HQ Halmstad, Sweden_2021-10-08_7.jpg

Långvariga Samarbeten

Vi arbetar för att skapa långvariga samarbeten, bidra med hög nivå av kunskap och leverera utomordentlig service. Vi är ett familjeföretag som ägs och drivs av familjen Blomberg, och vi är engagerade i våra kunders framgångar.

Några av våra samarbeten:

 • International Powerlifting Federation
 • International Weightlifting Federation
 • World Para Powerlifting Federation
 • United Nations Global Compact
 • Family Business Network
 • Almega Friskvårdsföretagen
Eleiko_EWC_23_FINAL_SELECTS-15.jpg

Modern Slavery Act

Vi inser vikten av att driva internationell affärsverksamhet med god styrning och höga etiska normer. Eleikos uttalande om slaveri och människohandel finns i länken nedan.

Eleiko_Heritage_Collection_Sayre_Park_08152022_-14.jpg

Uppförandekod

Eleikos kärnvärden styr vårt agerande. De genomsyrar alla delar av vår verksamhet – hur vi utvecklar våra produkter, agerar och hanterar våra samarbeten.

Prestation

Plocka alltid fram ditt starkaste och bästa jag.

Lärande

Förbli sugen på förbättring och själva livet.

Vänlighet

Behandla miljön, andra människor, dig själv och din kropp med största respekt.

Green Team 2022_2.png

Eleiko Green Team

För att arbeta effektivt med hållbarhet har vi ett tvärfunktionellt Green Team som skapades 2017 och som består av sju medlemmar från olika avdelningar. Detta är ett sätt att integrera hållbarhet i Eleikos DNA och gör att vi kan fatta beslut snabbt. Green Team ansvarar för att genomföra våra operativa och strategiska mål.