Privatlivspolitik

Hos Eleiko går vi op i dit privatliv og sikkerheden af dine data. Nedenfor beskriver vi vores politik og de skridt, vi tager for at sikre overensstemmelse med GDPR. Vi er gennemsigtige med hensyn til de typer oplysninger, vi indsamler, og vi deler ikke dine oplysninger med nogen uden for Eleiko Group og dets datterselskaber. Vi giver dig mulighed for let at kontrollere de oplysninger, du deler med os, og såfremt du har tvivl, opfordrer vi dig til at kontakte os.

PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIEPOLITIK

1. INDLEDNING

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte vores kunders og webstedsbesøgendes privatliv.

1.2 Denne politik gælder, når vi optræder som dataansvarlig for de personoplysninger der vedrører vores kunder og webstedbesøgende; med andre ord, når vi bestemmer formålet og midlerne til behandling af disse personoplysninger.

1.3 Vi bruger cookies på vores websted. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for at kunne levere vores websted og tjenester, vil vi bede dig om at give dit samtykke til vores brug af cookies, når du besøger webstedet første gang.

1.4 Vores websted indeholder privatlivsindstillinger, som påvirker, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Ved hjælp af privatlivsindstillingerne kan du angive, om du ønsker at modtage direkte markedsføringskommunikation samt begrænse offentliggørelsen af dine oplysninger. Du kan få adgang til privatlivsindstillingerne via https://eleiko.com/privacy-policy.

1.5 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til Eleiko Group AB, et selskab registret i Sverige med registreringsnummer 556904- 8498. Se afsnit 19 for yderligere oplysninger om os.

2. SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1 I afsnit 2 redegør vi for:

(a) hvilke generelle kategorier af personoplysninger, vi behandler;

(b) tilfælde hvor vi ikke har fået personoplysningerne direkte fra dig, kilden samt de specifikke kategorier af disse oplysninger;

(c) til hvilke formål, vi behandler personoplysninger; og

(d) retsgrundlaget for behandlingen.

2.2 Vi kan behandle oplysninger om dit brug af vores websted og tjenester (”brugsdata”) Brugsdata kan omfatte din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og navigationsstier på webstedet samt oplysninger om tidspunktet for, hyppigheden af og mønstret for dit brug af tjenesten. Kilden til brugsdata er Google Analytics.

2.3 Vi kan behandle dine kontooplysninger ("kontodata"). Kontodata kan omfatte dit navn og din e-mailadresse. Kilden til kontodata er dig eller din arbejdsgiver. Kontodata kan blive behandlet med henblik på drift af vores websted, levering af vores tjenester, optimering af sikkerheden på vores websted og for vores tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser samt til kommunikation med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning ELLER opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os og/eller på din anmodning, forud for indgåelse af en sådan kontrakt.

2.4 Vi kan behandle oplysninger fra din personlige profil på vores websted ("profildata"). Profildata kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køn og fødselsdato. Profildata kan blive behandlet med henblik på at muliggøre og overvåge din anvendelse af vores websted og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning ELLER opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os og/eller på din anmodning, forud for indgåelse af en sådan kontrakt.

2.5 Vi kan behandle oplysninger, som du giver os i forbindelse med brugen af vores tjenester ("tjenestedata"). Tjenestedata kan omfatte dit navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, servicetype. Kilden til tjenestedata er dig. Kilden til tjenestedata er dig eller din arbejdsgiver. Tjenestedata kan behandles med henblik på drift af vores websted, levering af vores tjenester, optimere sikkerheden for vores websted og tjenester, vedligeholdelse af sikkerhedskopier af vores databaser samt kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning ELLER opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os og/eller på din anmodning, forud for indgåelse af en sådan kontrakt.

2.6 Vi kan behandle oplysninger, som du offentliggør på vores websted eller via vores tjenester ("offentliggørelsesdata"). Offentliggørelsesdata kan behandles for at muliggøre en sådan offentliggørelse samt i forbindelse med administration af vores websted og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning.

2.7 Vi kan behandle oplysninger, der er indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester ("forespørgselsdata"). Forespørgselsdata kan behandles med henblik på at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

2.8 Vi kan behandle oplysninger vedrørende vores kundeforhold, herunder kundekontaktoplysninger ("kundeforholdsdata"). Kundeforholdsdata kan omfatte dit navn og dine kontaktoplysninger. Kilden til kundeforholdsdata er dig. Oplysninger om kundeforhold kan behandles med henblik på at forvalte vores relationer med kunderne, kommunikere med kunderne, føre registre over denne kommunikation samt markedsføre vores produkter og tjenester over for kunderne. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, dvs. korrekt forvaltning af vores kundeforhold.

2.9 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenester, som gennemfører med os og/eller via vores websted ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kort-/betalingsoplysninger samt transaktionsoplysninger. Transaktionsdata kan behandles med henblik på at levere de købte varer og tjenesteydelser og føre korrekte registre over disse transaktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os og/eller på din anmodning, forud for indgåelse af en sådan kontrakt samt vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning.

2.10 Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mail-notifikationer og/eller nyhedsbreve ("notifikationsdata"). Notifikationsdata kan behandles med henblik på at sende dig relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller på din anmodning, forud for indgåelse af en sådan kontrakt.

2.11 Vi kan behandle oplysninger der er indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation mellem dig og os.("korrespondancedata"). Korrespondancedata kan omfatte kommunikationsindholdet og metadata, der er knyttet til kommunikationen. Vores websted genererer metadata i forbindelse med kommunikation via kontaktformularerne på webstedet. Korrespondancedata kan behandles med henblik på at kommunikere med dig og føre registre. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, dvs. korrekt administration af vores websted og forretning og

2.12 Vi kan behandle en hvilken som helst af dine personoplysninger, der er angivet i denne politik, hvis de er nødvendige for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, dvs. beskyttelse og håndhævelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

2.13 Vi kan behandle en hvilken som helst af dine personoplysninger, der er angivet i denne politik, hvis det er nødvendigt for at opnå eller opretholde forsikringsdækning, forvalte risici eller indhente professionel rådgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, dvs. passende beskyttelse af vores virksomhed mod risici

2.14 Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger som anført i dette afsnit 2, kan vi desuden behandle dine personoplysninger, hvis en sådan behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

2.15 Du må ikke give os andre personers personoplysninger, medmindre vi beder dig om det.

3. AUTOMATISKE AFGØRELSER IKKE RELEVANT

4. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE

4.1 Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores koncern (dvs. vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber) i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt til de formål og på de retsgrundlag, der er anført i denne politik. Du kan finde oplysninger om vores koncern på https://eleiko.com/contact

4.2 Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er nødvendigt for at opnå eller opretholde forsikringsdækning, forvalte risici, indhente professionel rådgivning eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.3 Finansielle transaktioner relateret til vores websted og tjenester kan blive håndteret af vores betalingstjenesteudbydere, Paypal og DIBS Payment Services AB. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger samt behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og refunderinger. Du kan finde oplysninger om betalingstjenesteudbydernes politikker og praksis for beskyttelse af personoplysninger på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full og https://cdn.dibspayment.com/contracts/psp/psp_general_terms_sv.pdf

4.4 Ud over videregivelser af de specifikke personoplysninger, der er anført i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan desuden videregive dine personoplysninger, hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 I dette afsnit 5 redegør vi for de omstændigheder, under hvilke dine personoplysninger kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

5.2 Vi og vores andre koncernselskaber har kontorer og faciliteter, som kan findes på URL https://www.eleiko.com/contact. Europa-Kommissionen har truffet en "afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet” i forhold til databeskyttelseslovgivningen i hvert af disse lande. Overførsler til hvert af disse lande vil blive beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig anvendelse af standardklausuler om databeskyttelse, der er vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen; en kopi af disse kan tilgås på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

5.3 Hostingfaciliteterne for vores websted er beliggende i Sverige. Europa-Kommissionen har truffet en "afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet” i forhold til databeskyttelseslovgivningen i hvert af disse lande. Overførsler til hvert af disse lande vil blive beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig anvendelse af standardklausuler om databeskyttelse, der er vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen; en kopi af disse kan tilgås på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

5.4 Du anerkender, at personoplysninger, som du indsender til offentliggørelse via vores websted eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet i hele verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personoplysninger.

6. OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Dette afsnit 6 redegør for vores dataopbevaringspolitikker og procedurer, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forbindelse med opbevaring og sletning af personoplysninger.

6.2 Personoplysninger, som vi behandler til et eller flere formål, må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt til det eller de pågældende formål.

6.3 Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(a) Personoplysninger vil blive opbevaret i mindst 10 år efter den 25. maj 2018 og højst 20 år efter den 25. maj 2018.

6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6 kan vi opbevare dine personoplysninger, hvis opbevaringen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

7. SIKRING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Vi træffer passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre dine personoplysninger samt forhindre tab, misbrug eller ændring af dine personoplysninger.

7.2 Vi opbevarer alle dine personoplysninger på sikre servere, personlige computere og mobile enheder samt i sikre manuelle registreringssystemer.

7.3 Data vedrørende dine forespørgsler og finansielle transaktioner, der sendes fra din webbrowser til vores webserver eller fra vores webserver til din webbrowser, er beskyttet ved hjælp af krypteringsteknologi.

7.4 Du anerkender, at overførsel af ukrypterede (eller utilstrækkeligt krypterede) data via internettet i sagens natur er usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheden af data, der sendes via internettet.

7.5 Du bør sikre dig, at din adgangskode ikke kan gættes, hverken af en person eller af et computerprogram. Du er ansvarlig for at opbevare adgangskoden, som du bruger til at få adgang til vores websted; vi beder dig aldrig om at oplyse din adgangskode (undtagen når du logger ind på vores websted).

8. ÆNDRINGER

8.1 Vi opdaterer denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores websted.

8.2 Du bør tjekke denne side med jævne mellemrum for at sikre dig, at du er tilfreds med eventuelle ændringer af denne politik.

8.3 Vi giver dig besked om væsentlige ændringer af denne politik via e-mail eller via det private meddelelsessystem på vores websted.

9. DINE RETTIGHEDER

9.1 I dette afsnit 9 har vi opsummeret de rettigheder, som du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljer er medtaget i vores oversigt. Du bør derfor læse de relevante love og retningslinjer fra de regulerende myndigheder for en fuldstændig redegørelse for disse rettigheder.

9.2 Dine vigtigste rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen er:

(a) retten til adgang;

(b) retten til berigtigelse;

(c) retten til sletning;

(d) retten til at begrænse behandlingen;

(e) retten til at gøre indsigelse mod behandling;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til at klage til en tilsynsmyndighed; og

(h) retten til at trække samtykke tilbage.

9.3 Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine personoplysninger, og hvis vi gør, har du ret til at få adgang til personoplysningerne sammen med visse yderligere oplysninger. Disse supplerende oplysninger omfatter detaljer omkring formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger samt modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og frihedsrettigheder ikke påvirkes, giver vi dig en kopi af dine personoplysninger. Det første eksemplar udleveres gratis, men yderligere eksemplarer kan være pålagt et rimeligt gebyr. Du kan få adgang til dine personoplysninger ved at logge ind på https://www.eleiko.com/account.

9.4 Du har ret til at få rettet eventuelle urigtige personoplysninger om dig og, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at få suppleret eventuelle ufuldstændige personoplysninger om dig.

9.5 Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder omfatter: personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke til samtykkebaseret behandling tilbage; du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er til brug for direkte markedsføring; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten sletning. De generelle undtagelser omfatter situationer, hvor behandlingen er nødvendig: for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at opfylde en retlig forpligtelse eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

9.6 Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Disse omstændigheder er: du bestrider rigtigheden af personoplysningerne; behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne til vores behandlingsformål, men du har brug for personoplysningerne for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares; samt indtil din eventuelle indsigelse mod behandling er blevet verificeret. Hvis behandlingen er blevet begrænset på dette grundlag, kan vi fortsat opbevare dine personoplysninger. Disse vil dog kun blive behandlet: med dit samtykke, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, med henblik på beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser.

9.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, dog kun i det omfang at retsgrundlaget for behandlingen er: nødvendig for udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse eller under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt, eller for at varetage vores eller en tredjeparts legitime interesser. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen sker for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

9.8 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

9.9 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse.

9.10 I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

(a) samtykke, eller

(b) at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, og hvis en sådan behandling udføres ved hjælp af automatiserede midler, har du ret til at modtage dine personoplysninger fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor det kan have en negativ indvirkning på andres rettigheder og frihedsrettigheder.

9.11 Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Det kan du gøre i den EU-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

9.12 I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen berører ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted før tilbagetrækningen.

9.13 Udover via de metoder, der, der er angivet i dette afsnit 9, kan du desuden udøve alle dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger ved at sende os en skriftlig meddelelse.

10. TREDJEPARTERS WEBSTEDER

10.1 Vores websted indeholder hyperlinks til og oplysninger om tredjeparters websteder.

10.2 Vi har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlige for, tredjeparters privatlivspolitikker og praksis.

11. BØRNS PERSONOPLYSNINGER

11.1 Vores websted og tjenester henvender sig til personer over 18 år.

11.2 Hvis vi har grund til at tro, at vi har personoplysninger om en person under denne alder i vores databaser, sletter vi disse personoplysninger.

12. OPDATERING AF OPLYSNINGER

12.1 Giv os venligst besked, hvis de personoplysninger, vi har om dig, skal rettes eller opdateres.

13. OM COOKIES

13.1 En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), som sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

13.2 Cookies kan enten være "permanente" cookies eller "sessions-cookies": en permanent cookie gemmes af en webbrowser og forbliver gyldig indtil den fastsatte udløbsdato, medmindre brugeren sletter den inden udløbsdatoen; en sessions-cookie udløber derimod ved afslutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

13.3 Cookies indeholder typisk ingen oplysninger, der identificerer en bruger personligt, men personoplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og stammer fra cookies.

14. COOKIES, DER ANVENDES AF OS

14.1 Vi bruger cookies til følgende formål:

(a) Autentificering - vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores websted, og når du navigerer på vores websted / cookienavne: 'EleikoGroupV21' og 'EleikoGroup1OutsideKey'

(b) Status - vi bruger cookies til at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores websted / cookie-navn: 'EleikoGroupV21'

(c) Tilbudskurv - vi bruger cookies til at opretholde status af din tilbudskurv, når du navigerer på vores websted / cookienavn: 'EleikoGroup1OutsideKey'

(d) Sprogvalg - vi bruger cookies til at bevare dit seneste sprogvalg / cookienavn: 'EleikoGoupCC’

15. COOKIES, DER ANVENDES AF VORES TJENESTEUDBYDERE

15.1 Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores websted.

15.2 Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores websted. Google Analytics indsamler oplysninger om brugen af webstedet ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger om vores websted anvendes til at udarbejde rapporter om brugen af vores websted. Googles politik om beskyttelse af personoplysninger findes på: https://www.google.com/policies/privacy/.

15.3 Vi bruger et værktøj kaldet Hojtar via Google Tag Manager. Mere information kan findes på: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

16. HÅNDTERING AF COOKIES

16.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre dette varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdaterede oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (krom);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

16.2 Blokering af alle cookies, vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden på mange websteder.

16.3 Hvis du blokerer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores websted.

17. OM OS

17.1 Dette websted ejes og drives af Eleiko Group AB.

17.2 Vi er registreret i Sverige under registreringsnummer 556904- 8498 på adressen "Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, SE-30262 Halmstad".

17.3 Vores hovedkontor er beliggende på "Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, SE-30262 Halmstad".

17.4 Du kan kontakte os:

(a) pr. post til den ovenfor anførte postadresse

(b) via vores kontaktside på https://eleiko.com/contact

(c) pr. telefon på det kontaktnummer, der er angivet på vores websted fra tid til anden

(d) pr. e-mail til adressen info@eleiko.com

18. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

18.1 Kontaktoplysningerne for vores databeskyttelsesrådgiver er: Kajsa Robertsson, kajsa.robertsson@eleiko.com