india-grandma.jpg
Raise The Bar

En stærkere verden

Vi stræber efter at have en positiv påvirkning ved at reducere vores miljømæssige fodaftryk og hjælpe med at opbygge stærkere mennesker og fælleskaber.

Eleiko_Heritage_Collection_Sayre_Park_08152022_-50.jpg

Hvad betyder bæredygtighed for Eleiko?

Bæredygtighed er at handle på måder, der opfylder eksisterende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare. Vi tror på, at det kræver en afbalancering mellem økonomisk vækst, miljøhensyn og socialt velvære. En bæredygtig virksomhed tager ansvar for sin miljøpåvirkning og er åben om sin drift og sine handlinger. Et bæredygtigt produkt er et, der er designet til holdbarhed, lang levetid og cirkularitet, så det kan nedarves til fremtidige generationer.

2022 IWF Junior World Championships Weightlifting – Heraklion, Greece_Day 7_Eleiko-31.JPG

Vi bygger en stærkere verden

Hos Eleiko er vi dedikerede til at bygge en stærkere verden via bæredygtige praksisser, som minimerer negative aftryk på miljøet, samfundet og økonomien. Vores bæredygtighedspolitik har til formål at skabe fælles værdi, støtte op om en bæredygtig fremtid og påvirke alle interessenter positivt, herunder leverandører, medarbejdere, kunder og slutbrugere. Vi har en ambition om at tage lederskab over bæredygtighed i vores branche og tager ansvar for vores miljøpåvirkning og CO2-aftryk og bidrager aktivt til opnåelse af generationsmålet, som den svenske regering har fastsat for at efterlade et sundere miljø til den kommende generation.

2022 IWF Junior World Championships Weightlifting – Heraklion, Greece_Day 3_Day 3-26.JPG

Vores prioriteter

Vi tror på, at en bæredygtig fremtid kræver stærke individer, og det er Eleikos pligt at skabe en bedre verden for kommende generationer. Det opnår vi ved at udvikle holdbare produkter og ved at stræbe efter signifikante mål – alt sammen i tråd med vores mission om at bygge en stærkere verden.

Vores strategi og vores mål handler om at understøtte opfyldelsen af følgende mål, som er beskrevet i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 3-4

Reduktion af dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme og fremme af mental sundhed.

Mål 12-2

Bæredygtig styring og udnyttelse af vores naturressourcer.

Mål 13-2

Integration af tiltag til bekæmpelse af klimaforandringer i politikker og planlægning.

Commonwealth Games Birmingham 2022_CWG_WPPO Para Powerlifting Competition_38.jpg

Bæredygtighedsstrategi

Ved at evaluere virksomhedens risici og muligheder samt interessenternes interesser har Eleiko identificeret seks primære emner:

 • Innovation, kvalitet og sikkerhed
 • Klimapåvirkning
 • Gennemsigtighed og cirkulær økonomi
 • Menneskerettigheder og anti-korruption
 • Samfundsengagement
 • Medarbejdere og arbejdsforhold

De primære fokuspunkter er beskrevet i vores bæredygtighedsstrategi:

Vi udvikler fremtidens styrke

Vi udvikler produkter, som er bæredygtigt designet til maksimal ydeevne og holdbarhed.

Vi hæver barren

Vi reducerer vores udledning af drivhusgasser.

Samfundsengagement

Vi sikrer og opretholder stærke samfund.

En venlighedskultur

Vi vil blive ved med at være en attraktiv arbejdsgiver med sikre og sunde arbejdsforhold.

prestera cables - upper detail.png
lowres_performance-rig_fir-green_1.png

Udvikling af fremtidens styrke

Vi vil tilbyde sikre, langtidsholdbare og højtydende produkter designet til brugeren ved at arbejde med både materiale og design med henblik på at minimere vores produkters miljømæssige påvirkning. Hovedparten af et produkts CO2-aftryk afgøres i designfasen, så her er der virkelig mulighed for at gøre en forskel. Vi designer produkter, der bevarer kvaliteten i adskillige årtier, og derfor er vi nødt til at tage højde for produkternes ældning: Vi ønsker, at de skal ældes, uden at deres udseende og ydelse forringes.

Eleiko Prestera-serien er et fremragende eksempel på dette, hvor vi har fjernet alt, hvad der ikke bidrager til funktionen, kvaliteten eller brugeroplevelsen. Vi tilføjer ikke noget bare for at gøre det. I stedet begrænser vi bare for at begrænse.

Relaterede historier

Swedish Championships_Eleiko HQ Halmstad, Sweden_2021-10-08_7.jpg

Langvarige partnerskaber

Vi arbejder på at opbygge langvarige partnerskaber, bibringe et højt niveau af ekspertise og levere en fremragende service. Vi er en familieejet og -drevet virksomhed, som er dedikeret til vores kunders succes.

Nogle af vores partnerskaber:

 • International Powerlifting Federation
 • Det internationale vægtløftningsforbund
 • World Para Powerlifting Federation
 • FN's Global Compact-initiativ
 • The Family Business Network
 • Almega Friskvårdsföretagen
Platform_Weightlifting_1-56.JPG
We support Un Global Compact 2020.jpg

En del af FN's Global Compact-initiativ

Eleiko er en del af FN's Global Compact-initiativ – en frivillig ledelsesplatform for udvikling, implementering og videregivelse af ansvarlige forretningspraksisser. Bæredygtighed og ansvarlig drift er afgørende for vores vision om at bygge en stærkere verden.

FN's Global Compact-initiativ er en opfordring til virksomheder i hele verden om at tilpasse deres drift og strategier til ti almene principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption samt agere på en måde, der understøtter FN’s mål og de fokuspunkter, der er indbefattet i verdensmålene for bæredygtig udvikling. FN's Global Compact-initiativ blev lanceret i 2000 og er det største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder i verden med mere end 10.000 virksomheder i 160 lande.

Manufacturing - Karim_Eleiko HQ_2018-10-01_43.jpg

Lov om moderne slaveri

Vi anerkender vigtigheden af at drive international forretning med god forvaltningspraksis og høje etiske standarder. Du finder linket til vores erklæring om slaveri og menneskehandel herunder.

Beaverfit-Eleiko - Eleiko Weightlifting Workshop_Farmer Fit_UK_22-10-19_9.jpg

Adfærdskodeks

Vores virksomheds kerneværdier vejleder os i vores handlinger. De gennemsyrer alle aspekter af vores virksomhed – hvordan vi udvikler vores produkter, hvordan vi agerer, og hvordan vi udvikler vores partnerskaber.

Præstation

Sørg for altid at være den stærkeste og bedste version af dig selv.

Læring

Tørst efter at forbedre dig, og vær sulten på livet.

Venlighed

Behandl miljøet, andre mennesker, dig selv og din krop med den største respekt.

Green Team 2022_2.png

Eleiko Green Team

For at kunne arbejde effektivt med vores bæredygtighedsaktiviteter etablerede vi i 2017 et tværfunktionelt Green Team, som omfatter syv medlemmer fra forskellige afdelinger. Det er en metode til at integrere bæredygtighed i virksomhedens DNA og giver mulighed for hurtig beslutningstagning. Green Team er ansvarligt for gennemførelsen af vores operationelle og strategiske mål samt for at arbejde hen imod B Corp-certificering.