Fri frakt på kläder och tillbehör vid köp över 750 SEK

Köp nu och betala senare med Klarna.

india-grandma.jpg
Raise The Bar

En starkare värld

Vi vill bidra till en starkare värld. Detta gör vi genom ett minskat miljöavtryck och genom att hjälpa människor att bli starkare.

Eleiko_Heritage_Collection_Sayre_Park_08152022_-50.jpg

Vad innebär hållbarhet för oss på Eleiko?

Hållbarhet innebär att agera så att nuvarande generationers behov tillgodoses utan att man kompromissar med framtida generationers behov. Vi anser att detta omfattar att balansera ekonomisk tillväxt, respekt för miljön och socialt ansvarstagande. Ett hållbart företag tar ansvar för sin påverkan och är transparent kring hur verksamheten drivs och agerar för att minska negativ påverkan. En hållbar produkt är en produkt som är utformad för högsta prestanda, lång livslängd och cirkuläritet så att den kan gå i arv till kommande generationer.

2022 IWF Junior World Championships Weightlifting – Heraklion, Greece_Day 7_Eleiko-31.JPG

Att bygga en starkare värld

Vi på Eleiko engagerar oss i att bygga en starkare värld genom initiativ som minskar negativ påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vår hållbarhetspolicy handlar om att skapa nytta tillsammans, främja en hållbar framtid och ha en positiv inverkan på alla som är involverade dvs. leverantörer, medarbetare, kunder och slutanvändare. Med ambitionen att ta täten för hållbarhet inom vår bransch tar vi ansvar för vår miljöpåverkan och vårt koldioxidavtryck och bidrar aktivt till att förverkliga det generationsmål den svenska riksdagen har fastställt för att överlämna en hälsosammare miljö till nästa generation.

2022 IWF Junior World Championships Weightlifting – Heraklion, Greece_Day 3_Day 3-26.JPG

Våra prioriteringar

Vi anser att en hållbar framtid kräver starka individer, och Eleiko har ett ansvar för att skapa en bättre värld för framtida generationer. Vi uppnår detta genom att utveckla produkter med lång livslängd och ambitiösa mål, allt i linje med vårt uppdrag att bygga en starkare värld.

Vår strategi syftar till att stödja uppnåendet av följande mål som ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling:

Mål 3.4

Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Mål 12.2

Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Mål 13.2

Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering.

Commonwealth Games Birmingham 2022_CWG_WPPO Para Powerlifting Competition_38.jpg

Hållbarhetsstrategi

Genom att analysera företagets risker och möjligheter och berörda parters intressen har Eleiko identifierat sex väsentliga områden:

 • Innovation, kvalitet och säkerhet
 • Klimatpåverkan
 • Transparens och cirkulär ekonomi
 • Mänskliga rättigheter och anti-korruption
 • Samhällsengagemang
 • Anställda och arbetsförhållanden

De viktiga frågorna omfattas av vår hållbarhetsstrategi:

Utveckla framtidens styrka

Utveckla produkter som är hållbart utformade för högsta prestanda och lång livslängd.

Höja ribban

Minska våra utsläpp av växthusgaser.

Samhällsengagemang

Säkra och bibehålla starka samhällen.

En vänlighetskultur

Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

prestera cables - upper detail.png
lowres_performance-rig_fir-green_1.png

Utveckla framtidens styrka

Vårt mål är att erbjuda säkra produkter med lång livslängd, hög prestanda och som är utformade för användaren, samt minska miljöpåverkan genom att arbeta med både material och design. Största delen av en produkts koldioxidavtryck avgörs under designfasen. Därför är det där vi kan göra skillnad. Vi designar produkter som behåller sin kvalitet under flera decennier och därför måste vi tänka på hur produkten åldras. Vi vill att produkterna ska åldras och samtidigt bevara sitt utseende och sin långvariga prestanda.

Eleiko Prestera-sortimentet är ett utmärkt exempel på detta, där vi har tagit bort allt som inte bidrar till funktionen, kvaliteten eller användarupplevelsen. Vi lägger inte till något bara för sakens skull. Tvärtom – vi tar bort för sakens skull.

Relaterade Stories

Swedish Championships_Eleiko HQ Halmstad, Sweden_2021-10-08_7.jpg

Långvariga samarbeten

Vi arbetar för att skapa långvariga samarbeten, bidra med hög nivå av kunskap och leverera utomordentlig service. Vi är ett familjeföretag som ägs och drivs av familjen Blomberg, och vi är engagerade i våra kunders framgångar.

Några av våra samarbeten:

 • International Powerlifting Federation
 • International Weightlifting Federation
 • World Para Powerlifting Federation
 • UN Global Compact
 • Family Business Network
 • Almega Friskvårdsföretagen
Platform_Weightlifting_1-56.JPG
We support Un Global Compact 2020.jpg

Engagerade i UN Global Compact

Eleiko ingår i FN:s initiativ UN Global Compact – en ledarskapsplattform för utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder, vilket är grundläggande för vår vision om att bygga en starkare värld.

UN Global Compact innefattar en uppmaning till företag att anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption samt att vidta åtgärder som stöder de mål och frågor som ingår i FN:s hållbarhetsmål. UN Global Compact bildades 2000 och är det största globala hållbarhetsinititativet för företag med mer än 10 000 företag i över 160 länder.

Manufacturing - Karim_Eleiko HQ_2018-10-01_43.jpg

Modern Slavery Act

Vi inser vikten av att driva internationell affärsverksamhet med god styrning och höga etiska normer. Eleikos uttalande om slaveri och människohandel finns i länken nedan.

Beaverfit-Eleiko - Eleiko Weightlifting Workshop_Farmer Fit_UK_22-10-19_9.jpg

Uppförandekod

Eleikos kärnvärden styr vårt agerande. De genomsyrar alla delar av vår verksamhet – hur vi utvecklar våra produkter, agerar och hanterar våra samarbeten.

Prestation

Plocka alltid fram ditt starkaste och bästa jag.

Lärande

Förbli sugen på förbättring och själva livet.

Vänlighet

Behandla miljön, andra människor, dig själv och din kropp med största respekt.

Green Team 2022_2.png

Eleiko Green Team

För att arbeta effektivt med hållbarhet har vi ett tvärfunktionellt Green Team som skapades 2017 och som består av sju medlemmar från olika avdelningar. Detta är ett sätt att integrera hållbarhet i Eleikos DNA och gör att vi kan fatta beslut snabbt. Green Team ansvarar för att genomföra våra operativa och strategiska mål.